“Nie może być sędzią bezstronnym sędzia zawisły, a więc taki, który podlega lub podlegać może naciskom innych osób, organizacji lub władz.       Sędziowie, którzy wyrażają publicznie poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem, a zgodne z oczekiwaniami niektórych kręgów politycznych,  zdają się podlegać nieuprawnionym naciskom,  co w oczywisty sposób zagraża ich niezależności. Taki sędzia nie może też być sędzią bezstronnym.”

Drobne sprostowanie o pracy “wolnych sądów”

  – przed “zniewoleniem”       wpływ opanowany = 83%  
  – po zniewoleniu przez Z.Z.   wpływ opanowany = 112 %

Nakłady PIS przeciętnie 45% a na Sądownictwo 65%.

PS. Oczywiście że TUSK nie jest Niemcem, on jest Europejczykiem reprezentującym niemieckie interesy w Polsce.

TAK TAK

Jak czytamy, sędzia Maciej Szulc w ustnym uzasadnieniu mówił: „Prawo prasowe nie stanowi immunitetu dla dziennikarza. Nie daje mu nietykalności, a tylko uprawienia do tego, żeby mieć możliwość szerszego dostępu do zjawisk zachodzących w życiu społecznym. Nie może być tak, że dziennikarz będzie mówił, że nie można go dotknąć” 

za  gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl.

Tak tak , prawo nie mówi że niemożna kogoś dotknąć/walnąć w łeb  … no można i usiłować i walnąć przecież – art. 217 kk

Wyrok na mordercę uchylony, bo sędziom nie podoba się KRS

Poniżej czytaj BEŁKOT kasty

Osoba, która ma powody, by uzyskać albo utrzymać profity zawodowe (pozycję i finansowe zależne od władzy zewnętrznej, może być w odbiorze ogólnym postrzegana, jako osoba zależna, o skłonnościach do sprzyjania innym podmiotom i innym wartościom niż te, którym ma obowiązek służyć sędzia. Wystarczy sama obawa społeczna z tym związana, by sąd utracił wiarygodność bezstronnego arbitra. Obecny związek awansów sędziowskich z organami podporządkowanymi silniejszej władzy (politycznej) osłabia zaufanie do sądownictwa i uzasadnia obawy co do decyzji sądowych. Obawy te, poparte analizą czasu, procesu i okoliczności awansu, są wystarczającym testem wpływu takiego powołania na rozstrzyganie sprawy

– czytamy w uzasadnieniu decyzji o uchyleniu wyroku na Ariela C.

Wniosek prokuratury o wyłączenie sędziów S.N. od rozpoznania sprawy

Sprawa zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się handlem narkotykami trafiła do Sądu Najwyższego w toku procedury kasacyjnej. Kasację skierował zarówno prokurator, jak i obrońcy oskarżonych.

I co robi S.N? Usiłuje doprowadzić do podważenie prawidłowości obsadzenia  SĘDZIÓW w składzie orzekającym. 

…Wskazane wyżej działania sędziów SN, a także sposób procedowania w tej sprawie, w tym nieuzasadniona okolicznościami jego długotrwałość, zmiana decyzji w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczeniu, stwarzają przekonanie, że nie będzie on działał w warunkach bezstronności i obiektywizmu. Stąd wniosek prokuratury o wyłączenie sędziów S.N. od rozpoznania sprawy.

We wniosku prokuratura zwróciła także uwagę, że sędziowie SN podjęli starania, by zakwestionować status sędziów powołanych przez Prezydenta RP w demokratycznym państwie prawnym, nie dostrzegając jednocześnie, że jeden z nich SSN Waldemar Płóciennik – został powołany na urząd sędziego przez działającą w oparciu o Konstytucję z 1952 r. Radę Państwa PRL, która w 1981 r. wprowadziła stan wojenny, zaś kilka lat później, jeszcze przed upadkiem komunizmu w Polsce, to samo ciało powołało go na sędziego sądu wojskowego….

Tak tak, wolne sądy, wyrzucić Ministra Sprawiedliwości …., Schetyna na Prokuratora Generalnego, a Żurek na M. Sprawiedliwości. Mój Boże…

WOLNE SĄDY w Polsce

Polskie sądy na dożywocie skazują 4% morderców, a w Wielkiej Brytanii Sądy na dożywocie skazują 30 % morderców …

Polskie sądy dla 50 % gwałcicieli orzekły wyrok do 2 lat …

Po wyroku Sądu w sprawie Frasyniuka

Polski Żołnierzu, pamiętaj, żaden śmieć nie jest w stanie Cię obrazić. Bronisz nas, naszych dzieci, domów, Ojczyzny. Na polskie sądy może nie masz co liczyć, ale na Polaków zawsze. Jesteśmy z Ciebie dumni. Chwała Ci, polski Żołnierzu

napisał Zbigniew Ziobro,

Według mnie prawdę napisał.

Piotr Popiołkowski

sowiety, prl, ubecja, postkomuna, kod, wolne sądy *

Spośród 59 zgłoszeń kandydatur na ławników Sądu Najwyższego, które wpłynęły do Kancelarii Senatu, wymogi formalne spełniają 54 – oceniła senacka komisja. Większość zgłoszeń – ponad 30 – złożył Komitet Obrony Demokracji. Senat ma wybrać 30 ławników SN drugiej kadencji.

Generalnie ławnicy uczestniczą w SN w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych oraz spraw dyscyplinarnych m.in. sędziów……

*sędziowie, ci na górze, chcą żeby każdy sędzia podlegał im, nie Prawu, nie Konstytucji …**

** ale Ziobro im nieźle miesza, ha ha

NASZ WYWIAD. Warchoł: KE chce osłabić Polskę i wywołać chaos (wpolityce.pl)

Intencją brukselskich elit jest kolonialny status Polski – jako państwa, które jest rynkiem zbytu dla bogatych państw UE i źródłem taniej siły roboczej. Unia najchętniej widziałaby Polaków w roli zbieraczy szparagów, a Polskę – jako uzależnionego od niej odbiorcy łaskawie przyznawanych unijnych funduszy”….

NAJPOBŁAŻLIWSZE SĄDY W EUROPIE
Nie tylko nieuchronność ALE i surowość

W latach 2009-2015 prowadzono 163 postępowania o obrazę uczuć religijnych

od 2016 do chwili obecnej, prowadzonych jest i było 2435 postępowań o obrazę uczuć religijnych.

Sędzia Agata Trzcińska uznała, że Marek M. ps. Mariolkaa Rebell, podrzynający gardło z wizerunkiem abp. Jędraszewskiego jest niewinny.

Czy na zdjęciu są dwie kobiety? Jedna to Sędzia A.T. a druga to Mariolka Rebell?

Sędzia Tuleja zaatakował  Komisję Europejską ; Oni się nie kierują tym, czym my się kierujemy, wartościami*… powiedział TULEJA

Pełna Zgoda, Facet ma rację, SĘDZIA prowadzący Moja sprawę 8 lat zamiast 8 miesięcy (w tle zwroty)  na 100% kierował się wartościami  

*Oni się nie kierują tym, czym my się kierujemy, wartościami, tylko pewnie czymś innym

 sygn. akt II Ns818/12