Zabezpieczone: Dyr. Bajko zwrot 208 m2 pasa drogowego = pozbawienie dostępu do drogi, Sędzia R. 8 lat przed Sądem sprawa o służebność, 8 lat zamiast 8 miesięcy = ruina finansowa, utrata dorobku pokoleń, ruina zdrowotna. Dwóch złych ludzi w złym systemie pod złymi rządami PO i PSL, sygn. akt II Ns818/12

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Wpis jest chroniony hasłem. Proszę wprowadzić hasło, aby zobaczyć jego komentarze.