Wstydźcie się. Jesteście po prostu… jak… macie ruskie onuce i jesteście przedstawicielami Rosji tutaj, w Polsce

grzmiała idiotka* Gasiuk-Pihowicz w trakcie posiedzenia KRS.

*normalny członek KRS tak by się nie wysławiał