Żeby było tak jak było??

Np.; KRS

Do 2018 roku brak było jakichkolwiek reguł określających zasady funkcjonowania KRS, co prowadziło do braku jawności i transparentności w jej działaniu.

A uchwały KRS  o przedstawieniu kandydata na sędziego aż do 17 kwietnia 2009 roku nie podlegały zaskarżeniu, nie były uzasadniane i nie podlegały kontroli sądowej.

W konsekwencji, opinii publicznej nie jest znana aż do dziś  żadna  dokumentacja, w tym żadne  protokoły z posiedzeń KRS, odzwierciedlające sposób i przebieg procedowania, kryteria oceny, głosowania oraz motywy, jakimi kierowali się członkowie KRS przy wyborze kandydatów na urząd sędziego …..

Żaden sędzia nie jest w Polsce legalny? To jasno wynika z logiki Bodnara | Niezalezna.pl