Sędzia stwierdził, że to wypowiedź silnie emocjonalna, zawierająca wulgaryzmy, ale aktorka odnosiła się w niej do swoich przeżyć i emocji. Sąd uznał, że to jej osobisty wyraz sprzeciwu wobec działań Straży Granicznej. Sędzia dodał, że komentarz Kurdej-Szatan nie zawierał wypowiedzi o faktach.

Ja jednak nie odważę się tego wyroku skomentować, bo musiał bym użyć wulgaryzmów, pomimo że odnosiłbym się do swoich PRZEŻYĆ  (8 lat przed sądem) i EMOCJI, a  byłby to mój osobisty wyraz sprzeciwu przeciw Sondom… ale  jednak była by to wypowiedz o FAKTACH