“Nie może być sędzią bezstronnym sędzia zawisły, a więc taki, który podlega lub podlegać może naciskom innych osób, organizacji lub władz.       Sędziowie, którzy wyrażają publicznie poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem, a zgodne z oczekiwaniami niektórych kręgów politycznych,  zdają się podlegać nieuprawnionym naciskom,  co w oczywisty sposób zagraża ich niezależności. Taki sędzia nie może też być sędzią bezstronnym.”