sowiety, prl, ubecja, postkomuna, kod, wolne sądy *

Spośród 59 zgłoszeń kandydatur na ławników Sądu Najwyższego, które wpłynęły do Kancelarii Senatu, wymogi formalne spełniają 54 – oceniła senacka komisja. Większość zgłoszeń – ponad 30 – złożył Komitet Obrony Demokracji. Senat ma wybrać 30 ławników SN drugiej kadencji.

Generalnie ławnicy uczestniczą w SN w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych oraz spraw dyscyplinarnych m.in. sędziów……

*sędziowie, ci na górze, chcą żeby każdy sędzia podlegał im, nie Prawu, nie Konstytucji …**

** ale Ziobro im nieźle miesza, ha ha