Co z ustawą o zmianach w Sądzie Najwyższym?

“To, co proponuje opozycja, to coś czego polski parlamentaryzm nie widział. (…) Poprawka zakłada m.in. unieważnienie wyroków wydanych m.in. przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej z mocy prawa. (…) Tego rodzaju rozwiązań nie proponowano, kiedy komuniści przejmowali nasz kraj po okupacji niemieckiej. (…) Państwo dzisiaj proponują, żeby ci sędziowie komunistyczni byli przez nasze państwo uznani za uprawnionych do wszelkich świadczeń sędziów, a ci którzy zostali powołani przez demokratycznie wybranego prezydenta byli traktowani gorzej niż sędziowie komunistyczni, niż sędziowie, którzy orzekali w czasie okupacji hitlerowskiej”……