Dezinformacja i manipulacja

Po pięciu latach reform wymiaru sprawiedliwości obywatel dłużej czeka na rozpoznanie sprawy przez sąd – stwierdziło w raporcie stowarzyszenie sędziowskie  Iustitia

“To dezinformacja i manipulacja danymi. Przecież to środowisko Iustitii wzywało do bojkotu nominacji sędziowskich, zgromadzenia sędziowskie przestały pracować. Ich celem jest anarchizacja i destabilizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce” powiedział minister sprawiedliwości, dodając “Oni odmawiali opiniowania kandydatur na sędziów przez zgromadzenia sędziowskie, co blokowało proces nominacyjny na wiele miesięcy, wzywają do bojkotu już powołanych sędziów odmawiając orzekania z nimi, kwestionują ich powołanie i proponują pozbawienie z urzędu funkcji sędziowskich sędziów powołanych przez obecną KRS. To jest dopiero zapaść”