Co za brednie! Sędzia Żurek porównuje Polskę do Białorusi.*

(…) w wielu aspektach mamy już dziś w Polsce pełnoobjawową Białoruś. 

Panie Żurek, Pan jest G***** G*****, Kasto on was pogrąża, pozbądźcie się go.

*Żurek, który być może nie ma też pojęcia, że żaden niemiecki sędzia nie występował do trybunału w Luksemburgu z „pytaniami prejudycjalnymi”, co niemiecki sąd ma robić i jak orzekać, że żaden polityk niemieckiej opozycji nie protestował w Brukseli po wyborze chadeka z CDU na przewodniczącego trybunału, że nikomu nie wpadło do głowy protestowanie przeciw uznaniu wyższości niemieckiej konstytucji nad prawem unijnym i nikt nie żądał kar finansowych UE dla Niemiec. Fakt, inna kultura.