Afera reprywatyzacyjna. Śpiewak: mam wrażenie, że sądy po tym sprzątają – Trójka – polskieradio24.pl

.. afera reprywatyzacyjna to w pewnym momencie afera prawników – notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych – mówił. – Z drugiej strony, mam wrażenie, że jest to próba politycznej nagonki, tak aby tę aferę sprowadzić do wymysłu szalonych aktywistów 

za Jan Śpiewak

“To forma rehabilitacji mafii reprywatyzacyjnej”. Śpiewak o honorowym obywatelstwie dla byłej prezydent Warszawy – Polskie Radio 24 – polskieradio24.pl

Pokrzywdzony uczestnik – 8 lat zamiast 8 miesięcy sygn. akt II Ns818/12

W historii SENATU znamy przypadek że Koń ( bydło?) zasiadał w senacie

Poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym ostentacyjnie naruszają konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziów i prowadzą do destabilizacji obrotu prawnego.

Do ustawy wprowadził blisko 30 poprawek, wśród nich są poprawki zakładające uznanie za nieważne i pozbawione skutków prawnych wszystkich orzeczeń zapadłych w likwidowanej jako bezprawnej ID, a także to, że sędziowie tej izby przestaną orzekać w SN w dniu wejścia w życie noweli bez możliwości przejścia w stan spoczynku.

Prace senackie nad nowelizacją zaowocowały przyjęciem rozwiązania ostentacyjnie naruszającego zasadę nieusuwalności sędziego, polegającego na usunięciu z urzędu legalnie powołanych sędziów.


„Radykalizm i otwarcie represyjny, a wręcz odwetowy charakter powyższego rozwiązania stanowi zerwanie ciągłości tradycji kultury prawnej niepodległej Rzeczypospolitej, której dzieje nie znały dotąd porównywalnych przykładów wprowadzanej aktem prawotwórczym odpowiedzialności zbiorowej sędziów w postaci anihilacji ich statusu sędziowskiego w związku ze zniesieniem sądu, w którym pełnili swą służbę, a tym bardziej zmianą tylko jego struktury organizacyjnej”

Jedynym rozwiązaniem respektującym konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziego jest w opisanej sytuacji przeniesienie sędziego do innego sądu albo w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia. „Uchwalone przez Senat przepisy z całą oczywistością powyższą zasadę naruszają, wprowadzając grupowe złożenie sędziów z urzędu połączone z pozbawieniem ich wszelkiego uposażenia, co więcej, nawet nie w związku ze zniesieniem sądu, ale przekształceniem jego wewnętrznej struktury”

A poprawka Senatu przewidująca uznanie za nieważne wszystkich orzeczeń zapadłych w Izbie Dyscyplinarnej to Rozwiązanie istotnie destabilizuje obrót prawny, eliminując z niego szereg cieszących się przymiotem prawomocności orzeczeń, wywiera rujnujący wpływ na powagę Sądu Najwyższego i całego wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim narusza elementarną dla funkcjonowania państwa prawa zasadę zaufania obywateli do państwa, w tym jego organów publicznych i trwałości wydawanych przez nie rozstrzygnięć”


Przepisy konstytucji wyznaczają nieprzekraczalne granice kształtowania ustawodawstwa zwykłego – ustawy powinny być zgodne z konstytucją, a Sejm i Senat stanowiąc prawo, mogą brać pod uwagę uwarunkowania międzynarodowe, lecz jedynie w granicach ukształtowanych porządkiem konstytucyjnym państwa, których przekraczania nie może uzasadniać powoływaniem się na zobowiązania traktatowe czy treść orzeczeń międzynarodowych organów.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że w wyniku usilnych starań polskiej sejmowej , senackiej i euro parlamentarnej opozycji Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie….

Tego rodzaju rozwiązania były wprowadzany po wojnie, dekretem unieważniającym wyroki sądów niemieckich. Drugie rozwiązanie, nie tak daleko idące, dotyczyło uchylania wyroków stalinowskich, dotyczących słynnych mordów sądowych. Wyroki sądowe wydawane na Żołnierzy Wyklętych cieszyły się w III RP większą ochroną, niż według dzisiejszej opozycji, powinny cieszyć się wyroki Izby Dyscyplinarnej

Praw publicznych pozbawić może tylko wyrok sądu, a nie ustawodawca. To tak jakby zakazać startować w najbliższych wyborach politykom Platformy Obywatelskiej, gdyż tak to sobie założył ustawodawca.

Po 1989 roku każdy sędzia komunistyczny, nadal pozostawał sędzią RP. Dzisiaj? Drogą ustawy chce się wyrzucić sędziów, którzy zostali powołani na podstawie polskiej konstytucji, przez demokratycznie wybranego prezydenta, na podstawie uchwały demokratycznie powołanej KRS.

W myśl tej zasady każdy może podważać każdego. Nie tylko sędzia sędziego, ale także polityk polityka, urzędnik urzędnika, itd. To jest cel opozycji politycznej i sędziowskiej, doprowadzić do anarchii.

Sędziów nikt z niczego nie rozlicza*

*prawdą jest że nielicznych trzeba by rozliczać..

W ramach debaty publicznej

Premier Mateusz Morawiecki

Prokurator Ewa Wrzosek

jest wiele kultur …

Zaskakujące wyroki polskich sądów | Kasta | Kilkadziesiąt przykładów szeroko komentowanych decyzji sędziów – tvp.info

Aż się prosi  dodać Sędziego MOJEGOŻYCIA, Sędziego  Rosperka*  który miast 8 miesięcy blisko dekadę sądził (w 9 roku sprzedałem bez służebności za 50% wartości) o służebność, sygn. akt II Ns818/12, ALE nie tylko to, ten sam Sędzia Rosparek (chyba z  nadania/losowania !?) zasądzał też sprawy podatkowe tej samej nieruchomości bez dostępu do drogi publicznej (bez służebności), no w końcu nakazał mi zapłacić za przebiegłych biegłych, bez refleksji że może koszty powinien podzielić nabywca własności/ praw-deweloper, och, ach w końcu to N.N.S. Sądy ** … ????

w ramach debaty publicznej

*zwroty ……

**A może to rodzina Woro*******w   którzy odzyskali 208 m2 pasa drogowego i zblokowali nieruchomość  w 99 letniej dzierżawie  wartą według biegłych 6 mln zeta)??!! , a może nie rodzina??!!, niezależneniezawisłesamorządnesądyrozpirka

Co z ustawą o zmianach w Sądzie Najwyższym?

“To, co proponuje opozycja, to coś czego polski parlamentaryzm nie widział. (…) Poprawka zakłada m.in. unieważnienie wyroków wydanych m.in. przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej z mocy prawa. (…) Tego rodzaju rozwiązań nie proponowano, kiedy komuniści przejmowali nasz kraj po okupacji niemieckiej. (…) Państwo dzisiaj proponują, żeby ci sędziowie komunistyczni byli przez nasze państwo uznani za uprawnionych do wszelkich świadczeń sędziów, a ci którzy zostali powołani przez demokratycznie wybranego prezydenta byli traktowani gorzej niż sędziowie komunistyczni, niż sędziowie, którzy orzekali w czasie okupacji hitlerowskiej”……

Występują:

  1. Frog kierowca bez opamiętania – 160 km/godz.  po mieście
  2. Sędzia który skazał Froga na 2,5  roku więzienia  
  3. Sędzia który go uniewinnił – ponieważ – Frog cały czas nie tracił kontroli nad pojazdem

Według mojego kolegi jeden z nich jest  debilem*, ale nie powiedział mi który … zachodzę w głowę który to może być?

 *w ramach debaty publicznej

Prezydent to debil – wpis miał być wyrazem krytyki i zaniepokojenia działaniami prezydenta Andrzeja Dudy – zdaniem oskarżonego narażały one na szwank “międzynarodową reputację Polski”.

Ten Sędzia orzekł że jest OK i umorzył sprawę …

To też debil?*

Przepis dotyczący znieważenia głowy państwa (i oczywiście każdego innego stojącego wysoko w hierarchii) nie powinien wykluczać prawa do formułowania krytycznych, nawet bardzo ostrych ocen, o ile służą one debacie publicznej

Otwieram debatę publiczną

* Ten Wpis jest wyrazem krytyki i mojego zaniepokojenia kolejnym wyrokiem tego sędziego i jego morale, wyroki wzbudzają moją nieufność co do niezależności tego sędziego. To psucie debaty publicznej, legitymizowanie nienawiści i chamstwa, cwaniactwa, obleśności, wulgarności, łamanie jeszcze do niedawna ogólnie obowiązujących tabu, naraża to na szwank reputację niektórych sędziów i niepokoi podsądnych, ma bardzo zły wpływ na wychowanie młodzieży i starszych dzieci, bulwersuje starsze pokolenie, burzy hierarchię wartości i w pewnym sensie obraża to debila i teraz każdy każdego i mnie też może nazwać debilem bo to i to, lub tamto i tamto … protestuję przeciw temu

debil

Czy Stany Zjednoczone Europy*???

Oglądałeś w TVN, czytałeś w GW, idź dalej – posłuchaj drugiej strony, powinieneś wiedzieć więcej, bo dobrze jest wiedzieć w jakim świecie możesz żyć, jaka może być twoja przyszłość…

*oczywiście ze stolicą i rządem federalnym w Berlinie

Brawo Brawo Brawo ci wspaniali sędziowie w I i II instancji  uznali że  M.G. i ten drugi poczuli się złodziejami (tak zrozumiałem) więc Sędzia Piotrowicz musi przeprosić w tvn. oni, ci sędziowie w tych  dwóch instancjach  to mają  wysokie  poczucie sprawiedliwości i wogule dobre serduszka (świątecznej pomocy), przecież mogli nakazać przeprosić na łamach N.Y.T. albo H.T. byłby większy wydźwięk, a że  koszty, kto by tam patrzył na koszty, to prywatna spraw Sędziego Piotrowicza

Reformie sądów mówimy nie

Czy nowi zreformowani sędziowie byliby w stanie zrozumieć misję “babci Kasi”?, w takiej perspektywie należy widzieć i słyszeć jej dosadne słowa kierowane do policjantek i funkcjonariuszy – w rodzaju -“Ty ch…, ty pislicyjna ku…”, i inne podobne

Czy po reformie sędziowie właściwie odczytają ukryte zamiary “babci Kasi”?, obecni wiedzą, że jedyną jej intencją jest uświadomienie rządowi, że nie ma społecznego przyzwolenia na terror i prześladowania społeczeństwa przez państwo i Kościół.

J.J.

Już wcześniej dwie wspaniałe panie – Justyna Koska-Janusz oraz Anna Bator-Ciesielska uniewinniły Katarzynę Augustynek, mamy pewność ze dzisiejsze sądy widzą kaczystowski terror, a co będzie po reformie?

Nijaki (można być nikim żeby zostać kimś w U.E.) Tusku mówi: ważne jest, aby PiS przestał niszczyć polski wymiar sprawiedliwości i niezależne sądownictwo, Tusku ty jesteś  nierozgarnięty, mimo wszystko Angela się za ciebie wstydzi, zapewne nie tylko Ja mogę ci sporo powiedzieć o “niezależnych sędziach”, tylko poproś dam ci hasło i  zapoznasz się z materiałem (kilkaset stron) jak niezawisły sędzia zniszczył mój dorobek pokoleń celebrując sprawę 8 lat zamiast 8 miesięcy, mogę ci dać jeszcze, co najmniej,  kilkanaście spraw o których wiem z korespondencji od użytkowników strony www.wymiarniesprawiedliwosci.pl zapewne znasz (od dziadka?) to; kto ratuje jedno życie…, a  czy znasz to?;  jeśli sędzia ……   fersztejn??

“Każdy sędzia sam decyduje, kiedy jest niezawisły, a kiedy nie”

Tak uważa Robert Kropiwnicki poseł PO, Dr prawa, on może być w rządzie Tuska choćby i ministrem sprawiedliwości.