Timermans, Holender on pilnuje w Unii żeby u nas też była demokracja, (bo jest Kaczyzm )….   U nich w Rotterdamie np. jest pełna demokracja, oni mają wybuchy bombowe prawie co drugi dzień …. .

No to Kxxxx jeżeli u nas nie ma wybuchów w ogóle…,  no to oczywiste że u nas nie ma pełnej  demokracji itp., jest tylko ten cholerny Ziobro, to nie jest europejski trynd … tylko Tusk może to u nas zmienić.

Sędzia stwierdził, że to wypowiedź silnie emocjonalna, zawierająca wulgaryzmy, ale aktorka odnosiła się w niej do swoich przeżyć i emocji. Sąd uznał, że to jej osobisty wyraz sprzeciwu wobec działań Straży Granicznej. Sędzia dodał, że komentarz Kurdej-Szatan nie zawierał wypowiedzi o faktach.

Ja jednak nie odważę się tego wyroku skomentować, bo musiał bym użyć wulgaryzmów, pomimo że odnosiłbym się do swoich PRZEŻYĆ  (8 lat przed sądem) i EMOCJI, a  byłby to mój osobisty wyraz sprzeciwu przeciw Sondom… ale  jednak była by to wypowiedz o FAKTACH  

Koń który mówi – jakie 70 baniek? ja sobie w Italy siedzę i o co biega  ! ..
Ktoś chyba powiedział?,   mówił?,  ja szybko być MS i PG, per fawore, gracje bene gracje kapo di tutii kapi  polako, czy jakoś tak.
Wino rano wino w południe  wino wieczorem –  
wybrane z pietropowinie

17 stycznia Europejski Trybunał Praw Człowieka dokonał przewrotu w wykładni praw człowieka i orzekł, że państwa Rady Europy, do których należy także Polska, mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”. Aby utrudnić krytykę jednoznacznie wadliwego orzeczenia, sędziowie Trybunału Strasburskiego te rewolucyjne tezy zawarli w wyroku przeciwko Rosji.

Sędziowie wiedzieli oczywiście, że Rosja, która została wykluczona z Rady Europy za wszczęcie wojny przeciwko Ukrainie, zignoruje orzeczenie. Wyrok będzie natomiast wiążący dla pozostałych 46 państw Rady Europy, które nie mogły nawet zabrać głosu w tym postępowaniu, bo nie były jego stronami *.

W uzasadnieniu wyroku sędziowie ETPC powołują się na opinię publiczną i prawa różnych krajów. **  Nie mogli bowiem powołać się wprost na treść Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.   za ORDO IURIS

*ze mną było podobnie; miałem działkę  w dzierżawie wieczystej ( 99 lat) , działka była oddzielona od jezdni  na całej swej długości pasem ziemi ( częściowo Pas Drogowy )   o szerokości kilku metrów  i KILKU KRETYNÓW ( także w trybach odwoławczych z mojej strony , np.; taki prez. wojciechowski taki dyr. bajko, taki starosta w 2013, taki wojewoda w 2014, taki sędzia            ) zdecydowało że ja wieczysty dzierżawca nie jestem stroną… i zwróciło byłym właścicielom skrawek ziemi bez właściwości ALE MOJĄ  ZABUDOWANA DZIAŁKĘ  SKUTECZNIE POZBAWIŁO DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ , o co chodziło ? o kasę misiu  , ci co im zwrócono 200 m2 mieli za Moja działką i po bokach setki m2 , A MOJA DZIAŁKA IM przeszkadzała . BRAWO WOLNE SAMORZĄDNE SĄDY…..

**   u mnie uzasadnienia też były fajne , ALE  najważniejsze że przez te kilka lat na “wyspie” sądy kazały płacić dzierżawy i podatki  ( no naprawdę to  tylko jeden sędzia ale z kilkuletnim stażem w moich sprawach, nie wiem czy nie specjalist od zwrotów ??)

“Nie może być sędzią bezstronnym sędzia zawisły, a więc taki, który podlega lub podlegać może naciskom innych osób, organizacji lub władz.       Sędziowie, którzy wyrażają publicznie poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem, a zgodne z oczekiwaniami niektórych kręgów politycznych,  zdają się podlegać nieuprawnionym naciskom,  co w oczywisty sposób zagraża ich niezależności. Taki sędzia nie może też być sędzią bezstronnym.”

Drobne sprostowanie o pracy “wolnych sądów”

  – przed “zniewoleniem”       wpływ opanowany = 83%  
  – po zniewoleniu przez Z.Z.   wpływ opanowany = 112 %

Nakłady PIS przeciętnie 45% a na Sądownictwo 65%.

PS. Oczywiście że TUSK nie jest Niemcem, on jest Europejczykiem reprezentującym niemieckie interesy w Polsce.

TAK TAK

Jak czytamy, sędzia Maciej Szulc w ustnym uzasadnieniu mówił: „Prawo prasowe nie stanowi immunitetu dla dziennikarza. Nie daje mu nietykalności, a tylko uprawienia do tego, żeby mieć możliwość szerszego dostępu do zjawisk zachodzących w życiu społecznym. Nie może być tak, że dziennikarz będzie mówił, że nie można go dotknąć” 

za  gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl.

Tak tak , prawo nie mówi że niemożna kogoś dotknąć/walnąć w łeb  … no można i usiłować i walnąć przecież – art. 217 kk

Wyrok na mordercę uchylony, bo sędziom nie podoba się KRS

Poniżej czytaj BEŁKOT kasty

Osoba, która ma powody, by uzyskać albo utrzymać profity zawodowe (pozycję i finansowe zależne od władzy zewnętrznej, może być w odbiorze ogólnym postrzegana, jako osoba zależna, o skłonnościach do sprzyjania innym podmiotom i innym wartościom niż te, którym ma obowiązek służyć sędzia. Wystarczy sama obawa społeczna z tym związana, by sąd utracił wiarygodność bezstronnego arbitra. Obecny związek awansów sędziowskich z organami podporządkowanymi silniejszej władzy (politycznej) osłabia zaufanie do sądownictwa i uzasadnia obawy co do decyzji sądowych. Obawy te, poparte analizą czasu, procesu i okoliczności awansu, są wystarczającym testem wpływu takiego powołania na rozstrzyganie sprawy

– czytamy w uzasadnieniu decyzji o uchyleniu wyroku na Ariela C.

Wniosek prokuratury o wyłączenie sędziów S.N. od rozpoznania sprawy

Sprawa zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się handlem narkotykami trafiła do Sądu Najwyższego w toku procedury kasacyjnej. Kasację skierował zarówno prokurator, jak i obrońcy oskarżonych.

I co robi S.N? Usiłuje doprowadzić do podważenie prawidłowości obsadzenia  SĘDZIÓW w składzie orzekającym. 

…Wskazane wyżej działania sędziów SN, a także sposób procedowania w tej sprawie, w tym nieuzasadniona okolicznościami jego długotrwałość, zmiana decyzji w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczeniu, stwarzają przekonanie, że nie będzie on działał w warunkach bezstronności i obiektywizmu. Stąd wniosek prokuratury o wyłączenie sędziów S.N. od rozpoznania sprawy.

We wniosku prokuratura zwróciła także uwagę, że sędziowie SN podjęli starania, by zakwestionować status sędziów powołanych przez Prezydenta RP w demokratycznym państwie prawnym, nie dostrzegając jednocześnie, że jeden z nich SSN Waldemar Płóciennik – został powołany na urząd sędziego przez działającą w oparciu o Konstytucję z 1952 r. Radę Państwa PRL, która w 1981 r. wprowadziła stan wojenny, zaś kilka lat później, jeszcze przed upadkiem komunizmu w Polsce, to samo ciało powołało go na sędziego sądu wojskowego….

Tak tak, wolne sądy, wyrzucić Ministra Sprawiedliwości …., Schetyna na Prokuratora Generalnego, a Żurek na M. Sprawiedliwości. Mój Boże…

WOLNE SĄDY w Polsce

Polskie sądy na dożywocie skazują 4% morderców, a w Wielkiej Brytanii Sądy na dożywocie skazują 30 % morderców …

Polskie sądy dla 50 % gwałcicieli orzekły wyrok do 2 lat …